وب سایت کودکان

وب سایت های تخصصی  امروزه  علاوه  بر طرفداران خواص خود توجه افراد دیگری را نیز به خود جلب نموده است وب سایت هایی با موضوعات خواص یا متعلق به یک رده ی سنی خواص نیز از این دست وب سایت ها می باشند حال اگر در ای نوع وب سایت موضوعات به طور تخصصی مطرح شوند می توانند علاوه بر سرگرمی کمک شایانی را نیز به جویندگان مطالب تخصصی کرده و اطلاعات مفیدی را در اختیار انان قرار دهد در این نوع وب سایت ها می توان با رده بندی گروه های سنی مختلف و دسته بندی ان از نظر کاربران اطلاعات مفید و طبقه بندی شده ای را در اختیار کاربران هر بخش قرار داد به عنوان مثال در گروه مربوط به نوزادان یا دوران جنینی کودک می توان اطلاعات بسیار مفیدی را در اخیار مادران باردار قرارداد و به بسیاری از سولات انها پاسخ تخصصی داد اطلاعات مختلف ماه های بار داری ، نوع جنسیت ، و یا رژیم غذایی و هزان نوع اطلاعات از این دست می تواند کمک شایانی را به کاربران این گروه کند و یا هم چنین در گروه سنی کودک و یا نوجوان می توان اطلاعات مربوط به نوع رفتار با توجه به شرایط روحی و جسمی ، نوع رژیم غذایی ، بازی ها و تفریحات مناسب و یا بسیاری از اطلاعات دیگر را به صورت مقاله قرار داد از دیگر امکانات این نوع وب سایت ها می توان به گزینه های زیر اشاره کرد

  • اخبار مربوط به هر رده ی سنی
  • مقالات مربوط به گروه های سنی مختلف
  • امکان پرسش سوعالات کاربران در قسمت پرسش و پاسخ با مشاوره مربوطه
  • امکان تنظیم قرار های حضوری با مشاوران و پزشکان مربوط
  • انتشار مجلات پزشکی متناسب با گروه های سنی
  • معرفی کتاب های مختلف مرتبط به رده ی سنی مختلف
  • و امکانات دیگر